Az új médiatörvény és médiaalkotmány, a 2014. március 15-én hatályba lépett új polgári törvénykönyv, valamint a módosított büntető törvénykönyv tette aktuálissá egy olyan új kézikönyv megírását, amely a jogszabályok és a bírói gyakorlat feldolgozásával gyakorlati segítséget kíván nyújtani a sajtó képviselői, a jogalkalmazók és az érdeklődő közönség számára is.

A Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (Open Society Institute) ösztöndíja, valamint az EBESZ sajtószabadságért felelős biztosának támogatása tette lehetővé, hogy a sajtóval kapcsolatos magyar jogi környezetet az alábbi, Személyiségi jogok és sajtószabadság című kötetünkben bemutassuk. A könyvet mindennapos használatra szántuk, igyekeztünk a közérthetőség és a szakmaiság olyan elegyével elkészíteni, hogy a többféle célközönség igényeinek is megfeleljen.

A könyv a sajtó-helyreigazítás, a személyiségi jogok és az emberi méltóság és becsület polgári és büntetőjogi védelmének szentel egy-egy fejezetet. A mű végén áttekintést adunk az internettel kapcsolatos egyes jogi kérdésekről is.

Külön köszönetet mondunk mindazoknak, akik szakmai segítségükkel hozzájárultak a munkánkhoz: dr. Kissné dr. Galambos Évának, Véghné dr. Szabó Zsuzsannának, dr. Szigeti Krisztinának, dr. Horváth Zsoltnak, dr. Bérces Renátának, dr. Bodolai Lászlónak, dr. Sztanó Juditnak, dr. Detrekői Zsuzsának, dr. Németh Zsoltnak, dr. Huszák Balázsnak, dr. Pelle Andreának, dr. Stummer Attilának.

A kéziratot 2014. március 31. napján zártuk le. Azokat az eseteket, amikor a jogszabályban vagy a bírói gyakorlatban ezt követően történt változás, külön lábjegyzetben jeleztük. A kötetet Bayer Judit lektorálta.

A kötet elektronikus könyv formátumban kerül kiadásra, papíralapon egyelőre nem jelenik meg. Az elektronikus könyvet – a jelzett megszorításokkal – bárki szabadon letöltheti, munkája, tanulmányai során változtatás nélkül felhasználhatja, de üzleti forgalomba nem helyezheti. További felhasználás esetén – a szerzőkön túl – hivatkozni kell a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítványra mint eredeti támogatóra is.

A felhasználás további feltételeire az Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtass! rendelkezései az irányadók.

 creative commons - Ne add el!

×Felhasználás esetén így hivatkozza!
CC BY-NC-ND 4.0
Szerzők:
Bodrogi Bea, Kárpáti József,
Kóczián Sándor, Dojcsák Dalma
Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd!
2014, Budapest
A​z elektronikus kötet szerkesztői:
Bodrogi Bea és Kárpáti József
Szakmai lektor: Bayer Judit
Szöveggondozó: Mikes Vivien
Kiadó: Bodrogi Bea és Kárpáti József
ISBN 978-963-12-1827-5

Köszönjük, hogy letöltötte kötetünket!

Bodrogi Bea és Kárpáti József, szerkesztők